• Polityka prywatności - mailing

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Stewiarnia Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Starochylickiej 26, 05-510 Chylice. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. 695 010 205 lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@fiia.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w związku z zapisem do jego newslettera, prowadzonego w sklepie https://www.stewiarnia.pl i będą przetwarzane w celu wysyłania newslettera z informacjami o nowościach i promocjach nowego sklepu https://www.fiia.pl, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Odmowa podania danych uniemożliwi jego wysyłkę.

7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, każdej osobie, która zapisała się do newslettera w naszym sklepie przysługuje prawo do:

· dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.